top of page

Pravidla soutěže

1. Soutěžit mohou pouze obyvatelé obce Turkovice u Ondřejova

2. Zúčastněná domácnost může přihlásit pouze 1 koláč

3. Věk i pohlaví soutěžících není stanoven / bez omezení

4. Počet soutěžících v jednom ročníku je maximálně 12

5. Podmínkou účasti je vlastnoručně upečený koláč na plechu

6. Uzávěrka / příjem soutěžních koláčů je 28.9. do 14:00

7. Vzorky koláčů jsou anonymně označeny číslem

8. Soutěž je pro veřejnost zahájena v 15:00

9. Na průběh dohlíží porota složená z 3 přespolních odborníků

10. Výsledky tradiční soutěže jsou vyhlášené v 18:00

11. Každý soutěžící obdrží "výslužku" vzorků 

pečení a zahradu

Tradiční klání konané každý rok 28.září na adrese Slunečná 113, Turkovice u Ondřejova je ryze nekomerčního charakteru.

Vstupné (příspěvek na zabezpečení občerstvení a cen) je dobrovolné a je vnímáno jako sponzorský dar / projev spokojenosti.

Zájemce o účast v soutěži (splňující výše uvedené body) může projevit zájem osobně, telefonicky nebo mailem.

V zájmu dobrých mravů prosíme, aby se akce účastnili pouze jedinci bez příznaků jakýchkoliv infekčních chorob.

bottom of page